15. desember 2021

Smittevern på Kroloftet

Vi holder åpent, og har oppdatert smitteverntiltakene på Kroloftet. 
Fra og med 15. Desember 2021 gjelder følgende: 



Vi kommer fortsatt til å sette opp noen kurs i denne perioden, men kun de vi kan gjennomføre på en smittevernmessig forsvarlig måte. Det betyr at:



Sist oppdatert 15. desember 2021