11. mai 11:00 — 16:00

🍶Dreiekurs for nybegynnere - HELG

Finn billetter

ENGLISH BELLOW


Dreiekurs (helg)
11. mai (lørdag) 11:00-16:00
12. mai (søndag) 11.00 – 16.00
29.mai (onsdag) 18:00 -21:00


KURSINNHOLD:
Kurset går over tre dager og vi fokuserer på de grunnleggende teknikker med dreieskiven. Dette kurset er åpent for både nybegynnere og folk med tidligere erfaring som ønsker å forbedre teknikken sin. Vi jobber i en liten gruppe (maks 6 personer) der alle har tilgang til egen dreieskive, jobber i sitt eget tempo og får individuell veiledning.


Dag 1 • Innføring i nødvendige verkstedsrutiner og verktøy

 • Klargjøring av leire

 • Dreiing: veiledning i å lage sylinder

 • Lunsjpause

 • Dreining: teknikker for å modifisere sylinderen

 • Skåler i forskjellige størrelser


Dag 2 • Avdreiing av gjenstander fra forrige dag

 • Repeterende øvelser for å lage sylindriske former

 • Lunsjpause

 • Ferdiggjøring av gjenstander: lage håndtak og dekorering. Sammen velger vi verkene som skal råbrennes


Dag 3 • Diskusjon om brenning av keramikk i en elektrisk ovn

 • Demonstrasjon av ulike glaseringsteknikker

 • Glasering råbrente gjenstander fra dag 1 og 2


Prisen inkluderer alle materialer og brenning av et utvalg av gjenstander laget på kurset. Ferdige gjenstander kan hentes noen uker etter kurset på avtalt tidspunkt. Kom i komfortable klær, ta med forkle og egen lunsj!


Dersom du ønsker å leie en deltidsplass på studioet vårt, kvalifiserer dette kurset
som et introduksjonskurs til keramikkverkstedet. Gi beskjed til kursholder om du
er interessert i å leie en deltidsplass.


Kurset holdes av Zsófia Földvári og foregår på engelsk. Du selv kan snakke engelsk, norsk eller ungarsk.


For mer info, besøk: https://thecuriousdandelion.com/


Hvis du har spørsmål, ta kontakt med Zsófia på info@thecuriousdandelion.com


Påmeldingen er bindende. Vi refunderer ikke kursavgiften hvis du ikke møter opp. Det gis ikke refusjon av kursavgift ved sykdom, karantene eller lignende men plassen kan overføres til en annen person.


ENGLISH:


Wheel-throwing course (weekend)


COURSE CONTENT:
The course takes places over three days and concentrates on the basics of throwing on the potter's wheel. This course is open for both beginners and people with previous experience wishing to improve their technique. We are
going to work in a small group (max 6 people) with everyone having access to
their own wheel, working in their own pace, and receiving individual guidance.


Day 1 • Introduction of necessary tools and workshop routines.

 • Preparing clay, centering clay on the wheel.

 • Opening the clay and pulling up the walls.

 • Lunch break

 • Continuing with throwing: altering the cylinder

 • Bowls of different sizes


Day 2 • Trimming pieces from the previous day

 • Repetitive exercises for making cylindrical shapes

 • Lunch break

 • Finishing pieces: adding handles decorating and choosing pieces for firing


Day 3 • Discussion about firing pieces in an electric kiln

 • Demonstration of various glazing techniques

 • Glazing pieces made on day 1&2


The course fee includes all materials and firing of the final selection of objects through out the course. Finished pieces can be collected a few weeks after the end of the course at an agreed time point. Come in comfortable clothes, bring your apron and your own lunch. In case you would like to rent a part-time spot in our studio, this course qualifies as an introductory course to the ceramic workshop. Please let the course-holder know if you are interested in renting a hobby-spot. The course is held by Zsófia Földvári in English but you can also speak Norwegian or Hungarian.


For more info visit: https://thecuriousdandelion.com/


If you have any questions, take contact with Zsófia via info@thecuriousdandelion.com


The registration is binding. We do not refund the course fee if you do not attend. There is no refund of the course fee in case of illness, quarantine, or similar circumstances, but the spot can be transferred to another person.