Atelier

Kroloftet

Et eget rom.

Ta kontakt
Atelier E3.A03 / A
5 350 kr per måned
(+ mva, men bare hvis du har mva-fradragsrett)
13m2 atelier (halvpart av 26m2 hjørneatelier)
Rommet vender mot nordøst

Leie av atelier gir deg tilgang til:

Store fellesarealer
Kjøkken
Fibernett
A3 printer
A3 papirkutter
A3 lamineringsmaskin