Prosjektareal

Kroloftet

Vi har prosjektarealer for korttidsleie, delt opp i 7m2 soner.

Ta kontakt
01
7m2
360 kr per dag
(+ mva, men bare hvis du har mva-fradragsrett)
For faste leietakere: 90kr
For deltid-leietakere: 180kr
02
14m2
720 kr per dag
(+ mva, men bare hvis du har mva-fradragsrett)
For faste leietakere: 180kr
For deltid-leietakere: 360kr
03
21m2
1 080 kr per dag
(+ mva, men bare hvis du har mva-fradragsrett)
For faste leietakere: 280kr
For deltid-leietakere: 540kr