Kontaktinfo

Ansvarlige på Kroloftet

Frans Friis
Økonomi - Daglig Leder
Oscar Honeyman-Novotny
Utvikling og design
Peter Watz
CAM-verkstedet
(+47) 977 64 846
Torbjørn P. Larssen
Nettside og grafisk design
Vegard Liverød
Metallverkstedet
936 11 407
Sarah Honeyman
Keramikkverkstedet
Jon Vegard Næss
Sosiale media
+47 984 38 971